ΚΑΠΠΑ: 27 Προσκληση ΔΣ του ΚΑΠΠΑ

                                                                          ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Γλυφάδα   20/11/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αρ. Πρ. 4500     

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                         

ΝΠΔΔ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ                          ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

 

                                          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   27 / 2020

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95  του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/06 – 114 Α΄)και τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ 1 της ΠΝΠ 55/11-3-2020  σας  προσκαλούμε σε   συνεδρίαση δια περιφοράς μέσω τηλεφώνου  την Τρίτη 24-11-2020 και ώρα  11.00 έως 12.00   προκειμένου να συσκεφθούμε και να αποφασίσουμε για τo  παρακάτω θέμα:

 

  

ΘΕΜΑ   1o: : «Λήψη απόφασης για τη 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  το Ν.Π.Δ.Δ.με  την  ονομασία  Kοινωνική Αθλητική & Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας (με το διακριτικό τίτλο Κ.Α.Π.ΠΑ.) οικ. έτους 2020».

 

ΘΕΜΑ 2ο : «Λήψη απόφασης για κατάρτιση σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης

(ΟΠΔ) του Νομικού του προσώπου ‘’Κοινωνική Αθλητική &Πολιτιστική Παρέμβαση Δήμου Γλυφάδας – ΚΑΠΠΑ’’ οικον. έτους 2021»

 

 

Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

copyrights © 2018 Evolution Projects