1η Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης (16-9-2021)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 

Πληροφορίες: Παναγιώτα Κυριακίδου

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 213 2025 218-234

FAX : 213 2025204

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 16 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ., προκειμένου να συζητήσουμε, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του αρ. 76 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018,τις προτάσεις σας σχετικά με το Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2022.


Σε περίπτωση που η συνεδρίαση δεν πραγματοποιηθεί λόγω μη απαρτίας θα επαναληφθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. (αρ. 78, παρ. 3 του Ν. 4555/2018).

      
                   Γλυφάδα,08/09/2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

copyrights © 2018 Evolution Projects