Αγγελάτος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Πρασίνου

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • Του Τμήματος Πρασίνου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Αγγελόπουλος Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Διοικητικού και Εσόδων

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • Της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Παιδείας και του Τμήματος Μηχανογραφικού Κέντρου.
 • Της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην του Τμήματος Προμηθειών και Παροχής Ειδικών Υπηρεσιών (μη τεχνικής φύσεως) και του Τμήματος Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Αναπληρώνει τον Δήμαρχο όταν εκείνος απουσιάζει ή κωλύεται.

Ακρίβος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Πόλης και Καθημερινότητας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • Του συντονισμού και της παρακολούθησης των συνεργείων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 • Του Τμήματος Καταστημάτων ή Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Της Διεύθυνσης Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών.
 • Της Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Δορκοφίκης Περικλής - Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • Του Τμήματος Παιδείας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Των θεμάτων αθλητισμού, του συντονισμού των δράσεων και της πολιτικής του Δήμου στον τομέα του αθλητισμού, της διαχείρισης των αθλητικών χώρων και της προώθησης της συνεργασίας του Δήμου με τα αθλητικά σωματεία.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

 

Κασσέρης Μάριος - Αντιδήμαρχος Δημοτικών Εγκαταστάσεων

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • Της εποπτείας, συντήρησης και παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων και συγκεκριμένα των Δημοτικών Κοιμητηρίων, των Παιδοτόπων και όλων των Δημοτικών Κτιρίων.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Καυκά Άννα - Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Κίνησης και Προστασίας Περιβάλλοντος
 • την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

Παπάς Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης:

 • Του Τμήματος Μηχανογραφικού Κέντρου της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 • Του συντονισμού των δράσεων και των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
 • Της εναρμόνισης του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
 • Του εκσυγχρονισμού εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της εξυπηρέτησης του πολίτη.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους

Χαρίση-Μπίλια Δαφνούλα - Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας

με αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης: 

 • Της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.
 • Της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών πλην των συνεργείων.
 • Της παρακολούθησης και ωρίμανσης των τεχνικών μελετών του Δήμου.
 • Την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους.

 

copyrights © 2018 Evolution Projects