ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_17

Σύνταξη κανονιστικής απόφασης για την εφαρμογή και λειτουργία τoυ χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ. Ζέρβα του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_18

Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (Σ.Μ.Π.Ε.) αναθεώρησης ΓΠΣ Δήμου Γλυφάδας και ενσωμάτωση συμπερασμάτων Σ.Μ.Π.Ε. στο Στάδιο Β2, σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 112119/1375/02.12.2020 εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_14

Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_15

Αποστολή παραδοτέων του Β2 σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_16

Λήψη απόφασης για τοποθέτηση (μετατόπιση) περιπτέρου από τη συμβολή των οδών Α. Μεταξά 3 και Μαραγκού στη συμβολή των οδών Σ. Καράγιωργα 5 και Λαζαράκη

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_8

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΕΥΝΙΚΗ Α.Ε.», επί της συμβολής των οδών Γρ. Λαμπράκη αρ.2 & Λ. Ποσειδώνος αρ.58 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_9

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΠΑΝΘΕΟΝ Α.Ε.» (δ.τ. BALUX POOL), επί της συμβολής των οδών Γρ. Λαμπράκη αρ.2 & Λ. Ποσειδώνος αρ.58 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_10

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΠΑΝΘΕΟΝ Α.Ε.» (δ.τ. BALUX PRIVE), επί της συμβολής των οδών Γρ. Λαμπράκη αρ.2 & Λ. Ποσειδώνος αρ.58 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_11

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της οδού Φοίβης αρ.11 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_12

«Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΕΛΛΕΣΤΙΑ Α.Ε.», επί της συμβολής των οδών Ν. Ζέρβα & Λαζαράκη αρ.8 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_13

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «ΤΖΕΡΜΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», επί της οδού Λαζαράκη αρ.28 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_6

Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «Ανάδειξη πεζοπορικών διαδρομών στον Υμηττό» του Συλλόγου διατήρησης και αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και του οικιστικού χαρακτήρα των 3Β "Ο Αρχέδημος"

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_7

Λήψη απόφασης σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία χώρου ελεγχόμενης στάθμευσης στις οδούς Άλσους και Ναπ. Ζέρβα του δήμου Γλυφάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_1

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΝΤΕΛΙ ΓΛΥΦΑΔΑ Α.Ε.», επί της οδού Πλατεία Β. Κατράκη αρ.6 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_3

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «Α. ΚΛΗΜΗ Χ. ΦΛΟΚΑΛΗ Ο.Ε.», επί της οδού Αρχιπελάγους αρ.68 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_4

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κ. ΜΟΡΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗΣ, επί της οδού Ψηλορείτη αρ.22 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2020_5

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της «SEA SPICE Ι.Κ.Ε.», επί της οδού Κύπρου αρ.74 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2019_7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2019_6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2019_5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2019_4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2019_3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2019_2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2019_1

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_33

Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Ζησιμοπούλου αρ. 1

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_34

Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Boρ.Ηπείρου αρ. 4

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_38

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «GOODLIFE 4 YOU ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», με διακριτικό τίτλο «VINARTE» επί της οδού Μαραγκού αρ.18 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_39

Λήψη απόφασης αναφορικά με τη χορήγηση προέγκρισης για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας για ψυχαγωγική δραστηριότητα «ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΟ» , επί της οδού Α. ΜΕΤΑΞΑ 11 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_35

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΜΜΟ ΜΑΖΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ Ε.Π.Ε.», με διακριτικό τίτλο “LALOOP” επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ.125 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_36

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, με διακριτικό τίτλο «Ο ΧΡΗΣΜΟΣ» επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ.79 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_37

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «FOOD CONCEPTS Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο “UBU” επί της οδού Κύπρου αρ.74 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_8

Λήψη απόφασης αναφορικά με την διακοπή λειτουργίας επιχείρησης ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» που λειτουργεί με την με αρ. πρωτ. 2342 από 20.01.2016 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην οδό Δημ. Γούναρη αρ. 135 του Δήμου μας και έχει εκδοθεί στην εταιρεία “HOMU E.E.”

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_18

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος η επιχείρησης ως «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ ΑΕΕ - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ», στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_25

Συγκρότηση σε Σώμα και Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_9

Λήψη απόφασης αναφορικά με την διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας του «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ», σφράγιση αυτού και επιβολή προστίμου 10.000 €, που λειτουργεί άνευ αδείας εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας «HYGGE E.E.», με αρ. Γνωστοποίησης 1054699 (ver. 0) από 05.04.2018 στην οδό Λαοδίκης αρ. 38 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_10

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ», με διακριτικό τίτλο «BOCADO» επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 13 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_11

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «CREPA CORNER E.E.», επί της οδού Αρτέμιδος αρ.1 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_12

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΖΕΡΜΙΑ ΜΕΠΕ», επί της οδού Ανδρέα Λαζαράκη αρ.28 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_13

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση Προέγκρισης για την λειτουργία καταστήματος ή επιχείρησης ως «ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ» ιδιοκτησίας «ΓΕΥΣΕΙΣ ΑΡΤΟΥ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ», στην οδό Κύπρου αρ. 60 του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_14

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «GOLF PRIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της οδού ΤΈΡΜΑ Κων/νου Καραμανλή (Δημοτικό Άλσος Γλυφάδας) Γκολφ Γλυφάδας, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_15

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «GOLF PRIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» επί της οδού ΤΕΡΜΑ Κων/νου Καραμανλή (Δημοτικό Άλσος Γλυφάδας) Γκολφ Γλυφάδας, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_16

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε.», επί της οδού Γ. Γεννηματά αρ. 91 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_17

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ», με διακριτικό τίτλο «BOCADO» επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 13 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_19

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και με δ. τ. κρεπερί «FETICCIO» επί της οδού Α. Παπανδρέου αριθ. 4, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_20

«Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δ.τ. «ARC» της εταιρείας «ΕΥΝΙΚΗ Α.Ε.», στη συμβολή των οδών Λεωφ. Ποσειδώνος 58 & Γρ. Λαμπράκη 2, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_21

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΚΑΡΑΪΝΔΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» επί της οδού Βαρδουσίων αριθ. 29, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_22

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δ.τ. «BALUX POOL», της εταιρείας «ΠΑΝΘΕΟΝ Α.Ε.», επί της οδού Λεωφ. Ποσειδώνος αριθ. 58, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_23

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δ.τ. «BALUX PRIVE», της εταιρείας «ΠΑΝΘΕΟΝ Α.Ε.», επί της οδού Λεωφ. Ποσειδώνος αριθ. 58, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_24

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δ.τ. «BALUX THE HOUSE PROJECT» της εταιρείας «ΠΟΛΥΝΟΗ Μ.ΕΠΕ» επί της οδού Λεωφ. Ποσειδώνος 58, του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_26

Λήψη απόφασης αναφορικά με την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «OH MAMA CAFÉ BAR EE» επί της οδού Κύπρου 48 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_27

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «MEXICAΝ HACIENDA ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», επί της οδού Κύπρου αρ.65Α του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_28

Λήψη απόφασης αναφορικά με την χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «FIFTY SEVEN IKE» επί της οδού Κύπρου 57 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_29

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της «ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ», με διακριτικό τίτλο «BOCADO» επί της οδού Αγίου Ιωάννου αρ. 13 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_30

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «Γ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ - Α. ΜΑΡΓΟΣ Ο.Ε.», επί της οδού Μ. Μπότσαρη αρ.13 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_31

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΣΤ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», επί της οδού Γιαννιτσοπούλου αρ. 10 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΕΠΖ_2019_32

Λήψη απόφασης, αναφορικά με τη χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων, διάρκειας ενός (1) έτους, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος της εταιρείας «ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο.Ε. », επί της οδού Γ.Γεννηματά αρ. 91 του Δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_40

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_39

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_38

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_37

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_36

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_35

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_34

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_33

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_32

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_31

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_30

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_29

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_28

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_27

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_26

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_25

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_24

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_23

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_22

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_21

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_20

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_19

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_18

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_17

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_16

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_15

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_14

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_13

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_12

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_11

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_10

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_9

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_8

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_7

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_4

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ_ΕΠΖ_2018_1

copyrights © 2018 Evolution Projects