Πίνακες κατάταξης της με αρ πρ 5523/7-11-2019 Ανακοίνωσης Πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση του προγράμματος Μαζικού Αθλητισμού για την περίοδο 2019-2020

09-01-2020

Τη Δευτέρα η πρώτη διάλεξη της χρονιάς στο ΔΕΑΠ

09-01-2020

Ψηφιακά οι άδειες πολιτικού γάμου στη Γλυφάδα

08-01-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.ΣΟΧ 1/2019 για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ Φυλάκων Εργατών (κοιμητηρίου) και έξι (6) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας (εργάτες νεκροταφείου) με διάρκεια οκτώ (8) μήνες.

08-01-2020

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δημαρχείο Γλυφάδας

08-01-2020

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Δημαρχείο Γλυφάδας

08-01-2020

copyrights © 2018 Evolution Projects