Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Ελένη Δεναξά

Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης

 

Άννυ Καυκά

Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

 

Βασίλης Νικάκης

Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)

 

Ιωάννης Παπάς

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

Ορέστης Τσάγκλας

Δημοτικού Ελεύθερου Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΔΕΑΠ)

 

Δαφνούλα Χαρίση-Μπίλια

Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού

copyrights © 2018 Evolution Projects