Αίτημα για συντήρηση, ανακατασκευή ή κατασκευή οδού

Δικαιολογητικά: Αίτηση   

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών   

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο   

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις:


1) Να αναφέρεται αν πρόκειται για τμήμα οδού και να προσδιορίζεται ή για ολόκληρη την οδό

2) Όλες οι αιτήσεις να γίνονται μόνο για ρυμοτομικά εγκεκριμένες οδούς του Δήμου Γλυφάδας

Βεβαίωση Αρίθμησης Ακινήτου

Δικαιολογητικά
  • Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το οικοδομικό τετράγωνο 
  • Αντίγραφο συμβολαίου ή ΤΑΠ
  • Συμπληρωματικά για κτίσμα: αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ ή ΔΕΗ
   
Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση
  • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
   
Σημεία Υποβολής Αίτησης
  • Δημαρχείο
Σημεία Παραλαβής
Βεβαίωση
  • Δημαρχείο 

Βεβαίωση σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων υδάτων

Δικαιολογητικά: Αίτηση   

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο 


Σημεία Παραλαβής Άδειας: Δημαρχείο 

Αίτηση σύνδεσης ακινήτου με δίκτυο ακαθάρτων

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Δήλωση στοιχείων ακινήτου (περιλαμβάνεται στην αίτηση)

3) Υπεύθυνη δήλωση (περιλαμβάνεται στην αίτηση)

4) Λογαριασμό ΕΥΔΑΠ 

 

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο
 

 

Άδεια τομής (για τηλεπικοινωνίες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ)

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση του αρμόδιου φορέα

2) Εγγυητική επιστολή

3) Οριζοντογραφία

4) Τεχνικές προδιαγραφές

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Σημεία παραλαβής βεβαίωσης: Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

Βεβαίωση μετονομασίας οδού

Δικαιολογητικά:

1)Αίτηση στην οποία πρέπει να αναφέρεται ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ το οικοδομικό τετράγωνο

2)Συμπληρωματικά για κτίσμα: αντίγραφο λογαριασμού ΕΥΔΑΠ ή ΔΕΗ

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Σημεία Παραλαβής Βεβαίωσης: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αίτημα/υπόδειξη για μονοδρόμηση - πεζοδρόμηση ή λοιπές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο


Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις
1) Να διευκρινίζεται το τμήμα της οδού για το οποίο προτείνεται η μονοδρόμηση, πεζοδρόμηση ή κυκλοφοριακή ρύθμιση

2) Μπορεί να γίνει ομαδική αίτηση με υπογραφές ενδιαφερομένων

Αίτημα/υπόδειξη για κατασκευή - επέκταση δικτύου ομβρίων

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Αίτημα/υπόδειξη για απόφραξη - καθαρισμό φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο
 

Αίτημα / υπόδειξη επισκευής και προσθήκης οργάνων Παιδικής Χαράς ή εξοπλισμού Πλατειών και Κοινοχρήστων χώρων (παγκάκια . βρύσες , κάγκελα κ.α.)

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις
Να περιγράφεται επακριβώς η θέση του χαλασμένου ή προς τοποθέτηση οργάνου παιδικής χαράς ή εξοπλισμού (παγκάκια, βρύσες, κάγκελα, κ.α.)

Αίτημα/υπόδειξη συντήρησης - ανάπλασης σχολικών κτιρίων

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις
1) Στοιχεία του σχολικού συγκροτήματος

2) Περιγραφή προβλήματος (βλάβης ή απαιτούμενης συντήρησης ή παρέμβασης)

Αίτημα/υπόδειξη συντήρησης δημοτικών κτιρίων

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις:
Στοιχεία του δημοτικού κτιρίου, διεύθυνσή του, σύντομη περιγραφή αιτήματος

Αίτημα/υπόδειξη για βλάβες ηλεκτροφωτισμού

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης:

1) Δημαρχείο

2) 15464

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις:
Σαφής διατύπωση θέσης

Αίτημα για κοπή δέντρου ή κλάδεμα

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Αίτημα για συντήρηση πρασίνου διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων , ασθένειες φυτών, δενδροφύτευση, κλάδεμα, χορτοκοπή, πότισμα

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Αποψιλώσεις οικοπέδων από ξερά χόρτα λόγο κινδύνου πυρκαγιάς

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης:

1) Δημαρχείο

2) 15183

Άδεια διαμόρφωσης/κατασκευής πεζοδρομίου

Δικαιολογητικά:

1)Αίτηση

2) Τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής πεζοδρομίου (χορηγείται από την υπηρεσία)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Σημεία παραλαβής βεβαίωσης: Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις
Για την συντήρηση του πεζοδρομίου, αρμόδιος είναι ο ιδιοκτήτης του παρόδιου ακινήτου

Άδεια κατάληψης οδοστρώματος για οικοδομικές εργασίες, μεταφορική εταιρία κ.λ.π.

Δικαιολογητικά:

1)Αίτηση

2) Βεβαίωση τροχαίας

3) Βεβαίωση ΟΑΣΑ (μόνο σε περίπτωση που από το συγκεκριμένο σημείο περνάει γραμμή λεωφορείου)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Σημεία παραλαβής βεβαίωσης: Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών 

Άδεια τοποθέτησης μεταλλικών στοιχείων επί του πεζοδρομίου (για ιδιώτες)

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Σκαρίφημα πεζοδρομίου και υπόδειξη σημείων

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Σημεία παραλαβής βεβαίωσης: Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

Άδεια τομής για τοποθέτηση ιδιωτικής παροχής ύδρευσης επί του πεζοδρομίου από τον υδρομετρητή έως το ακίνητο

Δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Εγγυητική επιστολή (20€/τ.μ.)

3) Οριζοντογραφία με αποτύπωση τομής

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Σημεία παραλαβής βεβαίωσης: Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

Άδεια τομής σε κοινόχρηστους χώρους

Δικαιολογητικά: Αίτηση

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο 

 

Παρατηρήσεις/Σχόλια/Διευκρινίσεις


Μπροεί να γίνει ομαδική αίτηση με υπογραφές ενδιαφερομένων

Άδεια υποβιβασμού κρασπέδου

Δικαιολογητικά: 

1) Αίτηση

2) Εγγυητική επιστολή για την αποκατάσταση της τομής

3) Τοπογραφικό διάγραμμα ή σκαρίφημα (ανάλογα με το μέγεθος της παρέμβασης στο πεζοδρόμιο)

Προς Υπηρεσία / Διεύθυνση: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Σημεία Υποβολής Αίτησης: Δημαρχείο

Σημεία παραλαβής βεβαίωσης: Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

copyrights © 2018 Evolution Projects