ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ « ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ» στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτουμένης Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛ

copyrights © 2018 Evolution Projects