ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΛΤΟ "Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού και κτιριακών υποδομών στο πλαίσιο του προγράμματος PRODESA - H2020 PDA EE22" του Δήμου Γλυφάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος

copyrights © 2018 Evolution Projects