Δημοσίευση Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ (άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940)»

copyrights © 2018 Evolution Projects