Οδηγίες για τη διευκόλυνση των πολιτών

Για τη διευκόλυνση όλων, παραθέτουμε και εμείς από το forma.gov.gr τις βεβαιώσεις για τη μετακίνησή μας τις επόμενες μέρες και τις οδηγίες για την αποστολή μηνυμάτων με το κινητό και τη χειρόγραφη βεβαίωση.

copyrights © 2018 Evolution Projects